Jak vlastně Feng Shui funguje?

Feng značí „vítr“ a shui (šuej) znamená „voda“. Jedná se o tradiční čínské učení, které se zabývá  vztahem člověka a jeho životního prostoru v čase.

Feng Shui pomáhá zlepšovat život. Pomáhá upravit domov či pracovní prostředí tak, abychom se v něm cítili dobře. Abychom mohli čerpat více klidu, bohatství, spokojenosti, zdraví, radosti, lásku a štěstí. A jak se vše může zlepšit? Náš vnitřní a vnější svět se neustále vzájemně ovlivňují, díky Feng Shui se ocitnou v souladu, v rovnováze.

A je-li náš život v rovnováze, můžeme stát pevně nohama na zemi a zároveň se mohou dít ty správné věci, můžeme být spokojení a šťastní.

Ve Feng Shui se snažíme harmonizovat a dát do souladu 2 universální životní energie a síly Jing and Jang. Tyto energie jsou vzájemně neoddělitelné, vzájemně na sebe působí a ovlivňují se. Jin energie je intuitivní, pasivní a poskytuje tichou duchovní sílu. Jang je životní energie aktivní, dynamická a temperamentní. Poskytuje sílu fyzické energie. Společně by měly vytvářet pozitivní energii a být v souladu.

Feng Shui pracuje s metodou Škola formy.

Škola formy je nejstarší školou ve feng-šuej vůbec a je vždy nadřazena ostatním školám. Používáme jí pro správnou orientaci domu na pozemku a určení optimálního tvaru domu. Pomocí Školy formy zajišťujeme dobrou funkčnost prostoru a logické uspořádání nábytku. Využíváme jí pro správné umístění postele, posezení, pracovního stolu, kuchyně atd. Tato metoda pracuje s uspořádáním pěti posvátných zvířat. Černá Želva, bílý Tygr, zelený Drak, kteří zajišťují oporu červenému Fénixovi, který reprezentuje výhled do krajiny s vodním tokem. Žlutý Had je uprostřed a znázorňuje obydlí či člověka.

Dále Feng Shui pracuje s metodou Škola kompasu.

Metoda pracuje se světovými stranami a potřebami jednotlivce. Název získal podle své nejdůležitější pomůcky – kompasu. Čínští mistři jej používali od samých počátků a dnes je znám pod názvem Lo Pan. Do kompasové školy patří I-Ťing, Bagua, Pět prvků, Letící hvězda, Ming Kua a Bazhai.

5 prvků

Učení Feng Shui vychází z principů Pěti prvků a jejich energie. Principy se používají ve Škole kompasu. Jedná se o symbolické pojetí pozemských živlů: voda – dřevo – oheň – země – kov. Prvky na sebe vzájemně působí. Máme tři druhy ovlivňujících cyklů (vyživující, oslabující a destruktivní). Energii Pěti prvků můžeme vyjádřit mnoha různými způsoby – barvou, tvarem nebo materiálem. Všechny prvky napomáhají k nastolení harmonie.

Ming Kua

Jedná se o astrologickou metodu, patřící do Školy kompasu. Datum narození určí osobní číslo Ming Kua, které určuje Trigram osudu člověka v prostoru. Dozvíme se z něj příznivé a nepříznivé směry a sektory, zda patříme do západní čí východní životní skupiny. Používáme k nasměrování postele, stolu apod.

Umístění stolu správným směrem ovlivňuje zdraví i kvalitu odvedené práce. Správné nasměrování čela postele zase zkvalitní spánek a celkově zdraví člověka.

Letící hvězda

Letící hvězda je technikou propojující ve Feng Shui prostor a čas. Spadá do Školy kompasu. Jedná se o astrologii, která pracuje s časem a prostorem, přičemž celý časový cyklus má 180 let. Mapuje vliv devíti nejzásadnějších hvězd Velkého vozu. Tento vliv velmi silně působí při vzniku domu. V průběhu času vlivy některých hvězd slábnou a jiné se dostávají do popředí.

Metoda pracuje s rokem dokončení stavby. Rok spadá do určitého dvacetiletí, kterému se říká věk. Současné dvacetiletí trvá od roku 2004 do roku 2024 a jsme tedy ve věku 8. Na základě stran domu, kterým říkáme čelící a sedící strana domu, se určují různé kombinace čísel, kterým říkáme Hvězdy (Hvězda vody a Hvězda hory). Pozitivní kombinace těchto hvězd posilujeme a negativní potlačujeme pomocí nápravných prostředků a energií pěti prvků. Letící hvězda je nadřazena nad přízeň nebo nepřízeň Bazhai.

Bazhai

Jde o jednu z nejstarších metod Feng shui. Pomocí této metody zjišťujeme, zda je orientace obydlí v souladu s lidským osudem obyvatel obydlí. Země je ovlivňována a spoluutvářena kosmickými silami a energiemi. Metoda rozlišuje čtyři negativní a čtyři pozitivní světové strany dle toho, jak jednotlivé hvězdy působí na Zemi a zároveň na člověka.

Bagua

Někdy se používá i termín Pa Kua. Jedná se o starověký energetický systém, který odpovídá životní cestě. Díky Bagua rozdělujeme prostor na osm výsečí dle světových stran. Každému sektoru je přiřazeno číslo, trigram, světová strana a jeden z pěti prvků, se kterými pracuje Feng Shui. Každému sektoru je přiřazena určitá úroveň oblasti života. Pomocí Bagua provádíme analýzu prostoru a tím Bagua napomáhá při harmonizaci jednotlivých oblastí života.

Pomocí Bagua zjistíme konkrétní části prostoru (domova, kanceláře) a zjistíme, jak jednotlivé části ovlivňují různé oblasti našeho života, jako je láska, finance, zdraví apod. Pomocí Bagua můžeme změnit a vylepšit energetická centra, umožnit tok pozitivní energie. Vše, co nás obklopuje, má svou specifickou energii, která ovlivňuje úspěch nebo naopak selhání v našich životech.

Pomocí kompasu lze určit pozitivní a negativní směry 8 oblastí života.

Li – směrem na jih

představuje postavení v komunitě, slávu a reputaci. Element oheň. Barva
červená.

Kuen (Kchen) – směrem na jihozápad

představuje lásku, partnerské vztahy a manželství. Element země. Barva
růžová.

Dwei (Tchuej) – směrem na západ

představuje děti a tvořivost. Element kov. Barva bílá nebo pastelové.

Chyan – směrem na severozápad

představuje ochotné, vstřícné a užitečné lidi. Element kov. Barvy bílá,
stříbrná a šedá.

Kan – směrem na sever

představuje kariéru a životní pouť. Element voda. Barvy černá a námořní
modř.

Gen – směrem na severovýchod

představuje duchovní růst. Element země. Barva modrá.

Jen (Čchen) – směrem na východ

představuje zdraví. Element dřevo. Barva zelená.

Hsun (Sun) – směrem na jihovýchod

představuje peníze. Element dřevo. Barvy červená a purpurová.

Uprostřed se nachází Jang a Jin

představuje rovnováhu, fyzické a duchovní zdraví a vitalitu. Element země.
Barva žlutá.

Poznámka: Pokud jste dočetli až sem, velice Vám děkuji. Jsem ráda, že se zajímáte o témata, o kterých píši.

Ve svých článcích na blogu vyjadřuji své názory, tipy, rady a to dle svého vlastního výzkumu, průzkumu, studia a zkušeností mých vlastních či mých klientů. Zkušeností, které se Vám snažím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí předávat. Budu ráda, pokud budete využívat kritické myšlení (ověřujte si všechny pro Vás důležité informace, které se dozvíte, a to nejen ty ode mne :-)). Díky kritickému myšlení si informace ověříte a tím budete mít jistotu, zda jsou informace pravdivé. Články nemohou vždy vyjadřovat kompletní výčet postupů či hloubkovou analýzu daného tématu, protože cest, jak se dostat do cíle, je vždy několik.

Pokud byste Vaše zjištěné informace a odlišnosti chtěli se mnou sdílet, budu velice ráda adelka.karlovska@seznam.cz. Protože pořád je se, co učit :-).

Jsem koučka JINAK a pomáhám druhým s jejich osobním růstem a vzděláváním. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů

  • Získejte tipy pro Vaši vášnivou ložnici. Stáhněte si eBook zdarma.
  • Nejnovější články
  • Potkáme se na Facebooku
  • Kategorie