Kurzy, semináře, workshopy

Vzdělávejte se, stojí to za to!

Kouč NLP - akreditační kurz MŠMT

Aneb sám sobě manažerem štěstí - efektivní osobní rozvoj pro váš život.

Akreditovaný kurž MŠMT s kvalifikací Kouč

Přínos: 

Výcvik obsahuje kombinaci terapeutických technik, které lze využít jak ve firemním prostředí, tak při práci s klienty, s měkkými dovednostmi potřebnými pro práci ve firemním prostředí.

Naučíme vás světové terapeutické techniky, které vám usnadní život a povedou vás cestou, jak neprolévat krev a přesto být úspěšný....a mnoho dalšího.

Leadership akademie

 

Nový způsob vedení lidí v uceleném programu.

Přínos:

Zjistíte, jak využít Neuro-lingvistické programování při vaší práci.

Naučíte se pracovat s emocemi svými vlastními i druhých.

Dozvíte se základy fungování lidské psychiky (jak funguje mozek ve stresu, jak probíhá proces změny, naše zóny, hierarchie potřeb).

Naučíte se techniky pro jednoduché snížení stresu.

Dostanete návod, kde a jak hledat motivaci pro sebe i ostatní...a mnoho dalšího.

Efektivní komunikace

 

Umět rozpoznat základní charakteristiku osobnosti a vědět, jaký způsob komunikace zvolit.

Nekomunikovat nelze. Komunikujeme stále, a proto je důležité vědět, jak komunikovat v různých situacích s různými typy lidí.

Přínos:

Dozvíte se, jak efektivně komunikovat pod tlakem a asertivně vyjednávat.

Naučíte se pokládat otázky, naslouchat a přijímat informace od druhých dotazováním.

Vyzkoušíte si asertivní jednání, nenásilnou komunikaci, argumentaci a řešení konfliktu.....a mnoho dalšího.

Mentoring a koučink (nejen do kanceláře)

Koučink jako efektivní metoda k rozvoji osobního života i týmu.

Mentoring jako ideální metoda pro sdílení, učení se a předávání znalostí. 

Přínos:

Posilte své sebevědomí a vybudujete kvalitní tým. 

Naučíte se základní metody koučinku a mentoringu a jak je lze využít ihned v praxi.

Dozvíte se, jak nás prostředí může podpořit během práce kouče.

Vyzkoušíte si meditační techniky (mindfulness), které lze využít jak v soukromém, tak pracovním životě.

Získáte povědomí o několika metodách Neurolingvistického programování v propojení s koučinkem....a mnoho dalšího.

Prezentační dovednosti

 

Umět sdělit druhým podstatné a zásadní informace zajímavou a hravou formou tak, aby si posluchači zapamatovali velkou část informací, je velké umění. 

Přínos: 

Stanete se autentickým řečníkem, vybudujete a posílíte své sebevědomí.

Naučíte se sestavit si prezentaci tak, aby byla zajímavá.

Naučíte se pracovat se skupinou a efektivně s ní komunikovat.

Dozvíte se, jak pracovat s tělem, myslí i hlasem během prezentace.

Dozvíte se, čeho se během prezentace vyvarovat a co naopak zařadit.

Vyzkoušíte si, jak funguje neverbální komunikace a co nám říká řeč těla...a mnoho dalšího.

Sám sobě manažerem štěstí

 

Cílem kurzu je  naučit posluchače být spokojeni ve svém životě i zaměstnání, zároveň ukázat manažerům, jak vést moderně a úspěšně svou společnost a jak budovat zdravou a prosperující společnost.

Moderní a úspěšné vedení týmu a budování zdravé a prosperující společnosti je základěm pro spokojenost v pracovním, ale i soukromém životě. 

Přínos: 

Stanete se svým vlastním lídrem a vyzrálou osobností, vybudujete a posílíte své sebevědomí.

Naučíte se efektivně komunikovat, zvládat stres a konfliktní situace.

Dozvíte se, jak vás Neuro-lingvistické programování může podpořit v soukromém i pracovním životě.

Naučíte se pracovat s emocemi.

Zjistíte, jak funguje mozek ve stresových situacích ...a mnoho dalšího. 

SCRUM Master leadership

 

Umění vést lidi je základním předpokladem dobrého Scrum Mastera. Smysluplně podporovat projektový tým i Scrum mastera je nutností kvalitního Agilního kouče. 

Přínos: 

Naučíte se základní metody koučinku a jak jej lze využít ihned v praxi.

Dozvíte se, jak efektivně vést tým, facilitovat schůzky, asertivně komunikovat a vyjednávat.

Naučíte se zvládat stres, nastavení priorit a důležitosti u zadaných úkolů.

Vyzkoušíte si sebe-prezentaci.

Naučíte se motivovat sebe i tým.

Zvýšíte své dovednosti jako skutečného lídra ....a mnoho dalšího.

Projektové řízení a SCRUM (pro neprojektové týmy)

Projektové řízení jako jedna z metod efektivného vedení týmu, společnosti, projektu či spuštění nového produktu a nejen v IT či projektovém oddělení. 

Přínos: 

Osvojíte si metody projektového řízení, jak napsat kvalitní business case.

Dozvíte se, jak může řízení projektů přispět ke zjednodušení vaší práce.

Naučíte se nové agilní trendy v řízení projektů, zejména SCRUM.

Dozvíte se, jak fungují emoce při změně a jak v každé fázi změny pracovat s týmem.

Vyzkoušíte si, proces rozhodování....a mnoho dalšího.

Zpětná vazba a hodnocení

 

Přijďte, ochutnejte, zažijte, prožijte, implementujte, buďte spokojení, sdílejte a předávejte spokojenost ostatním :-).

Přínos:

Osvojíte si základní manažerské dovednosti při zpětné vazbě a hodnotících pohovorech.

Naučíte se pracovat s emocemi svými vlastními i druhých.

Dozvíte se základy fungování lidské psychiky (jak funguje mozek ve stresu, jak probíhá proces změny, naše zóny, hierarchie potřeb).

Dostanete návod, kde a jak hledat motivaci pro sebe i ostatní.

Naučíte se sestavit ukazatel výkonnosti pro zaměstnance za použití SMART metody stanovení cílů...a mnoho dalšího.

Intimita a sexualita ženy

Intimní svět ženy

 

Klíčovými tématy jsou sebedůvěra a vztah k sobě v kontextu propojení s partnerským vztahem.

Připomenete si vliv mysli ( emočního stavu) na fyzické tělo, čili základní principy psychosomatiky.  

Dozvíte se, jak se otevřít přirozenému a hravému procesu sbližování se s partnerem a co dělat, když se ve vztahu nedaří prolomit bariéru citlivých témat. 

  1. uvědomíte si své emoční bloky
    získáte informace, jak s nimi pracovat 
  2. dozvíte se  tipy na techniky zvyšující energii i na techniky, které zklidňují a uvolňují
  3. můžete se zeptat na cokoli

Termín: 26.03.2020 (16-20h)

Místo: Portál, Klapkova 2, Praha 8

Pro více informací mne kontaktujte adelka.karlovska@seznam.cz

Intimní život v partnerství

Pohled na mužskou a ženskou sexualitu, jak v partnerství pracovat s mužskou a ženskou polaritou?

Jak se vypořádat s emočními bloky, které brání přirozenému sbližování se s partnerem?

V přednášce otevřeme témata, která pomohou partnerům v otevřenější komunikaci vedoucí ke zlepšení jejich sexuálního života.

Přednáší Ing. Adéla Karlovská, lektorka a koučka v osobním rozvoji a Mgr. Charlotte Benátská, konzultantka v oblasti partnerských a rodinných vztahů

Termín: 30.10.2019 (17-18.30h)

Místo: Ústřední knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Pro více informací mne kontaktujte adelka.karlovska@seznam.cz

Umění prožívání intimity ve vztahu

Cyklus je určen pro ženy.

Je možné zpřístupnit partnerovi svůj vnitřní svět? Jaké jsou pozitivní a negativní vlivy na intimitu v partnerství a jak pracovat s emočními bloky, které brání přirozenému sbližování se s mužem? Přiblížíme si témata sexuální energie, mužské a ženské polarity a intimního života ve vztahu.

Přednáší Ing. Adéla Karlovská, lektorka a koučka v osobním rozvoji a Mgr. Charlotte Benátská, pedagožka a konzultantka v oblasti partnerských a rodinných vztahů.

Termín: 6.11.2019 (17.30-19.30h)

Místo: Ústřední knihovna, malý sál, Mariánské náměstí 1, Praha 1

Pro více informací mne kontaktujte adelka.karlovska@seznam.cz