Intimní svět ženy, otevřeně a bez ostychu "chci to"
Adéla Karlovská

"Žena musí muže obdivovat a musí k němu vzhlížet, jedině tak v něm může podporovat budování přirozené mužské energie.

Dnešní doba a výchova rodičů bohužel napomáhá tomu, že se rodí nebo se z mužů stávají slabí jedinci, kteří mají slabou mužskou energii a zároveň chladné ženy se slabou ženskou energií.

Pevně věřím, že tipy a informace, které jsou v tomto eBooku, budou pro ženy i muže velkým přínosem a pomohou ženám lépe pochopit samy sebe. Pomohou jim, aby se více otevřely mužům, aby více pronikly do svého intimního světa bez obav a ostychu. Také tento eBook pomůže mužům lépe porozumět intimnímu světu ženy.

Doufám, že díky tomuto eBooku si jak ženy, tak muži uvědomí, jak nesmírně důležitá je vzájemná podpora, budování vztahu a sexuální energie. Jak podstatné je mít v úctě a respektovat partnera či partnerku.

Tím, že budeme více a více pracovat na ženské sexuální energii, na skutečné ženské energii, která je plná lásky, vášně, podpory, pak díky růstu ženské energie bude růst i mužská sexuální energie.

Ženská energie otevírá a zavírá srdce. Bez mužské energie, která dává směr, orientaci a sílu, by však došlo ke stagnaci.

Žena nemůže být bez muže. Muž nemůže být bez ženy. Jedná se o 2 polaritní energie, bez kterých neexistuje život. Je den a je noc. Je zima a teplo. Je sucho a vlhko. Je hněv a vášeň. JE MUŽ A ŽENA."

S láskou a úctou Adéla Karlovská

  • Ano
    Objednávám si eBook Intimní svět ženy za 350 Kč.
  • Ano
    Vím, že tento e-book obdržím v elektronickém formátu PDF na mnou zadaný e-mail po zaplacení objednávky (připsání uhrazené částky na bankovní účet autorky).
  • Ano
    Vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa) jsou u mě v bezpečí a budu (Adéla Karlovská) je na základě vašeho souhlasu zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy ochrany osobních údajů.

Intimní svět ženy, otevřeně a bez ostychu "chci to"

Ve středověku byl sex považován za hříšný a ženy prostopášné. Ženy byly vytlačovány, jejich sexualita byla zakazována. Sex si mohl užívat jen muž, žena nikoli.

Proč byl sex považován za hříšný, ženy prostopášné, sex měl sloužit pouze k plození potomků? Proč ze sexuálního aktu měli mít uspokojení jen muži a nikoli i ženy?

Jak je to tedy dnes s intimitou a intimním světem ženy….a muže?

V tomto eBooku se dočtete a dozvíte:

1.      Jak to vše začalo (okénko do historie intimity a sexuality muže a ženy)

2.      Sexuální polarita (co je to polarita, neboli sexuální energie. Jak to vypadá, když ji vztah má či nikoli. Co je to ženská a mužská sexuální energie. Proč je dobré vědět a znát naši polaritu, v čem to pomůže ve vztahu? Jak posilovat mužskou a ženskou sexuální energii v partnerství. Kdy a jak může vzniknout neutralizace sexuální energie. Jak se může sexuální energie obrátit. Jak vypadá agresivní odmítání či degradace mužské a ženské sexuální energie).

3.      Cesta k dosažení orgasmu (jak může žena dosáhnout orgasmu. Několik základních "podmínek" pro dosažení orgasmu).

4.      Jednotlivé fáze pohlavního vzrušení (jaké jsou jednotlivé fáze, jak poznat ženské tělo). 

5.      Změny prožívané při orgasmu (změny fyzické, ale i psychické).

6.      Příčiny problémů s dosažením orgasmu (pochopení, jaké situace mohou zkomplikovat dosažení orgasmu).

7.      Typy obtíží s dosažením orgasmu (jaké obtíže jsou a proč. Základní rozdělení obtíží. Tipy na překonání obtíží). 

8.      Cvičení na posílení a aktivaci pánevního dna.

Tento eBook je určený pro osoby starší 18ti let. 

Respektujeme vaše soukromí a nikdy vám nebudeme posílat spam.