KOUČ osobního rozvoje

Akreditovaný výcvik MŠMT - praktický a vysoce zážitkový program osobního rozvoje

Systematický výcvik KOUČ Neurolingvistického programování - jediný exkluzivní výcvik v ČR v tomto rozsahu. Naučíte se to nejlepší ze současné metodiky koučinku, mentoringu, mindmasteringu a NLP.

To, co se naučíte, následně uplatníte jak ve své soukromé praxi, tak ve firemním prostředí. 

Základní informace o výcviku

 

Výcvik je skupinový a lze jej absolvovat i individuálně

Proč si vybrat tento výcvik

Výcvik NLP koučinku rozšíří portfolio komunikačních, řídících a sebe-řídících dovedností všem, kdo pracují v přímém kontaktu s lidmi. Absolvováním výcviku získáte certifikaci MŠMT – rekvalifikace Kouč. Jde o komplexní vzdělávací program, kde si získané poznatky osvojíte do mimořádné hloubky.

Stručný popis

Jediný exkluzivní výcvik v ČR v tomto rozsahu. Naučíte se to nejlepší ze současné metodiky koučinku, mentoringu, mindmasteringu a NLP. Zároveň je výcvik obohacen o mnoho metod pro využití v korporátním světě, čímž získáte obrovskou výhodu oproti konkurenci a osvojíte si dovednosti, které v ČR ovládá málokdo. Vzdělávací program nejen pro budoucí kouče založený na technice NLP (neurolingvistického programování). Cílem je získání kvalifikace kouče, ale především osobní rozvoj každého z účastníků.

Klíčová témata

Koučovací styly, nástroje koučinku, technika NLP, základy mentoringu, práce s týmem, time management, charakterové profily, mozkové hemisféry, smyslové kódy, upevňování sebevědomí, mindfulness, prokrastinace, prezentační dovednosti atp. (více informací najdete níže).

Termín kurzu a místo

16.09.2022 - 06.11. 2022. Pozn.: Kurz je rozložený do víkendových bloků v termínech: 16.09.-18.09., 30.09-02.10., 14.10.-16.10., 21.10.-23.10., 04.11.-06.11.2022. Časově: pátky 16-19h, sobota a neděle 08-15h - dále dle dohody s posluchači. Místo konání: PRAHA

Lektorka

Ing. Adéla Karlovská

Cena

36.500 Kč (osvobozeno od DPH) za skupinový výcvik. 46.500 Kč za individuální výcvik. Součástí kurzu jsou bezplatné odborné konzultace vlastních případů po dobu 6 měsíců po ukončení výcviku.

Nově lze platit výcvik i přes Edenred Benefits poukázku a benefit plus.

Získejte prvotřídní podporu pro váš rozjezd

Škola koučů staví profesionály a ti potřebují zkušenosti profesionálů. Proto během prvního roku poskytuji studentům - koučům nadstandardní podporu ve formě koučinku, mentoringu a supervize. Jedině tak se, se svým talentem a nabytými znalostmi z výcviku koučů rychle nastartujete k očekávaným výsledkům.

Proč se přihlásit

Pomáhat lidem je Vaše záliba či cítíte, že je to vaše životní poslání

Chcete změnit či zpestřit svůj život

Hledáte způsob, jak prohloubit svůj potenciál, zlepšit své kvality, schopnosti a dovednosti

Chcete rozvíjet sebe, své talenty a zároveň pomoci v osobním i profesním růstu druhým

Narážíte na své vnitřní bariéry, bloky, traumatické zážitky a bolestivé prožitky a nevíte, co s tím

Potřebujete pomoci a podpořit, ale nevíte jak

Chcete se naučit řešit konflikty lépe a s menší námahou pro sebe i druhé

Chcete se zbavit obtěžujících myšlenek a být svobodný/á

Chtějte víc...

Změňte náhled na sebe i okolní svět, na svůj rozvoj a pomoc druhým i sobě

Žijte v pravdě a buďte autentičtí

Udělejte první zásadní krok do světa koučinku, mentoringu a osobních konzultací

Nalezněte vysvětlení pro složité situace v komunikaci, které se nám všem občas dějí

Staňte se nezávislými na názorech okolí, přestaňte si brát věci osobně a osvoboďte se

Mějte radost z maličkostí a naučte se pozitivně myslet

Poznejte lépe sami sebe, svůj styl přemýšlení a zjednodušte si tím život

Zlepšete své vztahy, především vztah sami k sobě

Proč to dělám

Mým posláním je pomáhat druhým s jejich osobním růstem

Práce s lidmi mne baví a naplňuje

V minulosti jsem prošla zásadními životními změnami jak v osobním, tak pracovním životě

Díky mé vlastní cestě dokáži nyní pomoci druhým v jejich životních situacích, s jejich bloky a traumaty

Mám osobní zkušenosti z korporace, soukromého sektoru i terapeutické práce s klienty

Mám osobní zkušenosti s prací s lidmi více jak 21 let

Dále se intenzivně vzdělávám v nových technikách a trendech

Učím a používám světově uznávané terapeutické techniky

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Pro koho

Potřebujete udělat změnu ve svém životě

Jste na rozcestí a nevíte, kterou cestou se vydat

Zabýváte se osobním růstem a chcete získat maximum z oblasti sebekoučinku

Přejete si zlepšit a zkvalitnit svůj osobní život

Jste firemní manažer, leader, vedoucí pracovník, podnikatel a pracujete s týmy i jednotlivci

Jste kouč, agilní kouč,  Scrum master a potřebujete rozvinout schopnosti, dovednosti a talenty nejen své, ale i svých týmů

Jste personalista, pedagog, sociální pracovník, poradce či léčitel

Jste maminka na mateřské či rodičovské dovolené a  chcete si rozšířit své znalosti a oblast pracovního zaměření, případně otevřít vlastní poradenskou praxi

Jste "nováček" v oblasti koučinku a osobního růstu

Chcete získat jak pro sebe, tak pro své klienty maximum znalostí

Co pro sebe získáte

Dozvíte se, jak mozek využívá svůj potenciál

Naučíte se, jak chemické procesy mozku ovlivňující život

Vyzkoušíte si spolupráci  vědomé a podvědomé mysli

Dozvíte se, co je to paměť a jak s ní produktivně pracovat

Dozvíte se, jak rozpoznat, kdy se klient nachází ve stresu, jak rozpoznat a ošetřit jeho emoce

Naučíte se techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyků, které blokují úspěch a proces změny 

Vyzkoušíte si techniky na zvládání stresu, meditační a relaxační techniky

Dozvíte se vše o verbální i neverbální komunikaci, vyzkoušíte si, jak pracovat s neverbálními projevy tzv. „řečí těla“ a dozvíte se, na co si dát pozor při neverbální komunikaci

Naučíte se, co napoví oční klíče a jak v nich číst 

Vyzkoušíte si, jak navázat úspěšný a trvalý raport s klienty či kolegy

Chtějte víc...

Dozvíte se, jak pracovat s emocemi svými i druhých

Naučíte se mnoho o konfliktu, proč je důležitý a jaká je strategie při konfliktu

Budete umět rozpoznat manipulátory a naučíte se s nimi jednat

Naučíte se, jak vést konstruktivní komunikaci

Dozvíte se, kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a tedy budete vědět, jak motivovat ostatní

Naučíte se rozeznat syndrom vyhoření, jak s ním pracovat, jaké jsou jeho fáze, následky, léčba a především, jak mu předcházet

Dozvíte se, jak efektivně facilitovat schůzky a úspěšně vyjednávat

Vyzkoušíte si objektivně hodnotit svůj výkon, ale i výkon druhých a naučíte se dávat, ale i přijímat zpětnou vazbu a dozvíte se, co je při ní důležité a co rozhodně nedělat, neříkat

Naučíte se vše o komfortní zóně, jak funguje proces změny a emoce v ní

Dozvíte se, co je kritické myšlení a jak je důležité jej mít v dnešní době

Ing. Adéla Karlovská, MBA

Jsem akreditovaným Koučem, Lektorkou dalšího vzdělávání dospělých a certifikovaným Scrum Masterem. MBA titul mám z oblasti Koučinku, Mentoringu a Leadershipu. Od roku 2005 jsem pracovala na vedoucích pozicích, kde jsem vedla týmy, projekty, nastavovala procesy. 

Vedu soukromou praxi, působím jako lektorka rekvalifikačního výcviku MŠMT a jako trenérka a školitelka měkkých dovedností. 

Mám osobní zkušenosti z oblasti terapeutické práce, z oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a lektorké činnosti. 

"I maličkosti dokážou změnit celý život."

Jaké vzdělání potřebujete

Středoškolské vzdělání s maturitou

Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku

Věk 18 a více let

Absolvování minimálně 80% docházky  a minimálně 60% úspěšnost při závěrečném testu

Výcvik zahrnuje

 

Výcvik zahrnuje:
- výuku (4-5 víkendových setkání - specifikace v oddíle Termín a cena)

- výklad lektorky

- interaktivní forma výuky

- kontinuální praktické procvičování technik 

- koordinované samostudium

- individuální koučink

- velmi rozsáhlý a detailní manuál

- seznam doporučené literatury, videí

- e-knihy pro samostudium

Dále odbornou a bezplatnou  konzultaci vlastních případů po dobu 6 měsíců po ukončení výcviku
 
Rekvalifikaci je možné uhradit úřadem práce, podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou
 
Program je ukončen osvědčením o rekvalifikaci MŠMT (2036/2019-1/9) KOUČ

Termín a cena

 

16.09.-18.09., 30.09-02.10., 14.10.-16.10., 21.10.-23.10., 04.11.-06.11.2022

Změna termínu vyhrazena

36.500 Kč (kurz je osvobozen od DPH) pro skupinový výcvik. 

46.500 Kč pro individuální výcvik. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Obsah kurzu

Kouč a koučovací styly

Kdo je to mentor, kouč, leader
Styly koučování

Specifika firemního koučování
Škálování

Mentoring, Mindmastering, pozitivní psychologie

Práce s charakterovým profilem

Zdroje energie člověka
Obranné mechanismy
Strukturální model psychiky

Jak pracovat s jednotlivými generacemi

Prezentační dovednosti

Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout

Kdo je Facilitátor a jak pracuje

 

Neuro-lingvistické programování

Co je NLP
META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
Hluboká a povrchová struktura myšlení
Meta-otázky NLP
Změna myšlení pomocí kotev

Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si

Krátkodobá a dlouhodobá paměť
Jak pracují mozkové hemisféry
Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

Nástroje koučinku

Technika GROW, energetický kotel, kolo rovnováhy a jiné

Technika SMART/ER
Brainstorming během koučinku

Jak efektivně tvořit poznámky, koučovací otázky

Jak rozvíjet svou mysl /Mindfulness

Mindfulness v rámci koncentrace
Neuroplasticita
Terapeutická strategie rozvoje mysli

Meditační techniky do kanceláře

Efektivní komunikace

Strategické prvky – před zahájením komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Jak tělo promlouvá / Řeč těla

Smyslové kódy - modality vnímané člověkem

Vnímání reality smyslovými kanály
Přirozené kotvy myšlení v mozku pro efektivní změnu emočních stavů
Oční klíče
Kontraproduktivní komunikace
Oční kontakt v dialogu

Jak vybudovat a upevnit sebevědomí

Co znamená být sebevědomý?
Jak upevnit sebevědomí
Změna vzorců chování
Techniky na podporu sebevědomí

Time management

Zloději času v týmu
Jak na Time management

EQ - Emoční Inteligence, sebemotivace a motivace druhých

Osobní vize a její nalezení                           

Jak zvládnout odkládání / prokrastinace

Kritické myšlení
Osobní rozvoj v prokrastinaci
Akceschopnost v praxi

Rozhodovací paralýza

Raport

Jak navázat úspěšný raport (důvěru)
Komfortní zóna
Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch

Neurochemické procesy lidského mozku

Lidský mozek a neuronová síť
Změna myšlení jako možnost volby
Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
Jak zvládat stres bez následků
Antistresové techniky (soubor technik z několika terapeutických odvětví)

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Řekli o výcviku

Výcvik byl interaktivně a inovativně pojatý. Lektorky mne naučily přemýšlet z jiného úhlu pohledu. Tento výcvik je skvělý pro osobní rozvoj. Co velmi oceňuji je otevřenost, sdílení, důvěra a empatie lektorek. Díky výcviku jsem si osvojila techniky, ktré mi umožnily pracovat s nejtemnějšími zákoutími mé mysli.
Jana S.
Velmi kladně hodnotím předchozí praxi a zkušenosti lektorek. Obě dvě to, co učí "žijí". Výcvik mi přinesl zkušenosti jak do profesního, tak do osobního. Oceňuji především podněty podívat se na na různé typy situací z jiné perspektivy. Mám chuť na sobě pracovat, změnit přístup k sobě a tím i okolí. Fungujete a já moc děkuji Děkuji moc za motivující a povzbuzující hodnocení 🙂
Lenka Č.
Výcvik mi přinesl mnoho cenných zkušeností a poznatků. Lektory byly přátelské, nápomocné a nabité pozitivní energií. Výklad lektorek byl dostatečně poučný a srozumitelný. Předáváné informace jsou velmi obohacující a já osobně jsem byla velmi pozitivně překvapená z obsahu výcviku. Z výcviku jsem si odnesla veškeré odpovědi a informace, které jsem očekávala. Všem tento úžasný a jedinečný výcvik doporučuji.
Simona H.
Díky výcviku mám větší odvahu. Odvahu dělat věci jinak, smýšlet jinak a především vybrat si jinou cestu než tu, která se mi dříve nabízela. Zároveň jsem nastartovala svou osobní změnu. Díky lektorkám, jejichž přístup byl nesmírně přátelský a zároveň profesionální, jsem se pro svůj život naučila spousty cenných dovedností. Získala povědomí o oblastech, které jsem dříve neměla odvahu sama prozkoumat.
Eva D.
1. Profesi kouče vnímám jako své poslání. Mohu svým talentem pomáhat vidět druhým jinou realitu než tu, kterou sami vidí. Naplňuje mne práce s lidmi, pomáhat jim s jejich změnou, pozorovat jejich pokrok a zažívat s lidmi úspěch. 2. Díky výcviku jsem se naučila chybějící dovednosti pro to, abych mohla být kvalitním konzultantem osobního či kariérního růstu svých klientů. 3. Zároveň jsem prošla svou vlastní osobní změnou. Díky lektorkám, které jsou velmi zkušené a jejich přístup k celé skupině byl velice vstřícný, upřímný (někdy velice 🙂 upřímný) a otevřený.
Monika W.
Citlivost, se kterou lektorky vedly celý výcvik, byl velice příjemný. Skupina byla složena pouze z žen, které jsme měly stejný či podobný osud. Vedle výcviku jsme tedy měly možnost společně sdílet zážitky, prožitky a informace z našich životů. Mnohokrát jsem během výcviku měla aha moment, kdy mi došlo, proč se mi v životě dějí různé věci. S každým tématem (a nejen mým vlastním, ale i ostatních ve skupině) dokázaly lektorky kvalifikovaně pomoci a poradit. Během výcviku jsme obdržely teoretické informace, které jsme měly možnost si následně vyzkoušet prakticky ve skupině, což nesmírně oceňuji.
Lenka K.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video