Kouč 

Rekvalifikační výcvik s akreditací MŠMT 2036/2019-1/9

Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu.

Dnešní doba vyžaduje efektivitu, rychlost, sebevědomí a ambice. Lidé jsou již dnes naklonění vyhledat odbornou pomoc či vedení zkušených odborníku/koučů, aby nezůstali stát příliš dlouho na místě, protože čas je neúprosný a potřeb je mnoho.

Klasická psychologie začíná být spíše přežitkem nežli prožitkem a efektivní změnou klientových potřeb.

Program výcviku je připraven tak, abyste po jeho ukončení mohli vést svou vlastní poradenskou činnost a také působit jako specialista na firemní problematiku týkající se stresové zátěže, vysoké míry zaměstnanecké fluktuace, výběr zaměstnanců, vytvoření týmů na základě osobnostního profilu a efektivního vedení lidí a projektů. 

Zároveň je výcvik sestaven tak, aby každý účastník výcviku měl možnost vlastního hlubokého rozvoje a případné změny. 

Nabytí koučovacích dovedností a znalosti z oblasti Neuro-Lingvistického Programování vám usnadní a vylepší jednání s kolegy, klienty, s přáteli, rodinou a dětmi, ale i sami se sebou.

Proč se přihlásit do výcviku

POMÁHAT LIDEM JE VAŠE ZÁLIBA ČI CÍTÍTE, ŽE JE TO VAŠE ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ? CHCETE ZMĚNIT ČI ZPESTŘIT SVŮJ ŽIVOT? CHCETE ROZVÍJET SEBE, SVÉ TALENTY A ZÁROVEŇ POMOCI V OSOBNÍM I PROFESNÍM RŮSTU DRUHÝM? HLEDÁTE ZPŮSOB, JAK PROHLOUBIT SVŮJ POTENCIÁL, ZLEPŠIT SVÉ KVALITY, SCHOPNOTI A DOVEDNOSTI A POTŘEBUJETE POMOCI A PODPOŘIT, ALE NEVÍTE JAK?

JIŽ JSTE PROŠLI MNOHÝMI KURZY A ŠKOLENÍMI, ALE POŘÁD TO NENÍ ONO A STÁLE NARÁŽÍTE NA SVÉ VNITŘNÍ BARIÉRY, BLOKY A MÁTE POCIT, ŽE JSTE SE PŘÍLIŠ NEPOSUNULI?

Pak vstupte do našeho vysoce zážitkového výcviku KOUČ a vše vás v uceleném programu naučíme.

Proč to děláme

Práce s lidmi nás baví a naplňuje.
Obě jsme prošly zásadními životními změnami jak v osobním, tak pracovním životě, a díky tomu dokážeme pomoci druhým v jejich životních situacích.
Máme osobní zkušenosti z korporace, soukromého sektoru i terapeutické práce s klienty.

Ing. Adéla Karlovská

Jaká byla moje cesta?

V roce 2010 jsem podlehla syndromu vyhoření. Nebylo to jen díky přepracování, honění se za cíli, za výsledky, za penězi, za dokazováním si a ujišťováním se, že si zasloužím své místo na slunci. Vyhořela jsem i proto, že můj soukromý život se zhroutil a vrátila se i traumata z dětství, které se najednou dožadovala mé pozornosti a chtěla být řešena a to nejlépe ihned.

Se svou situací jsem se nasmířila, naštěstí. 

Začala jsem studovat, zkoumat, zkoušet a testovat různé psychosomatické metody léčby duše. Krok po kroku jsem začala vystupovat ze své zacyklenosti v bolesti a zármutku. A tím jsem se, vedle dalších metod, dostala i k výcviku a následně praktickému používání koučovacích metod.

Nyní jsem akreditovaným koučem a lektorkou dalšího vzdělávání dospělých. Mám 14ti leté zkušenosti z vedení týmů a práce s lidmi.

Věnuji se osobnostnímu rozvoji pomocí koučinku a mentoringu a dále proměně vnímání vlastní intimity. Pracuji s energiemi a propojuji lidskou duši s tělem prostřednictvím Feng Shui filosofie, metod NLP (Neuro-lingvistické programování) a terapeutické formy tzv. integračních konstelací. 

"Že vždy nedostaneme to, co si přejeme, je někdy největší štěstí"

Mgr. Barbora Korotkova

Jsem akreditovaným koučem, lektorkou a terapeutkou od roku 2008. Od roku 2010 jsem pracovala v pomáhajících profesích jako sociální pracovník a od roku 2011 jako speciální a sociální pedagog ve státních zařízeních.

Od roku 2014 vedu soukromou terapeutickou praxi, a zároveň působím jako lektor rekvalifikačních výcviků MŠMT. 

Mám cenné zkušenosti z oblasti terapeutické práce i z oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a lektorské činnosti.

"Cílem našeho života je stát se šťastným"

Pro koho je výcvik určen

Pro každého, kdo cítí, že potřebuje udělat změnu ve svém životě.

Pro ty, kteří se svým osobním růstem zabývají a chtějí získat maximum z oblasti sebekoučinku, zlepšit a zkvalitnit svůj osobní život.

Výcvik je vhodný i pro firemní manažery, leadery, vedoucí pracovníky, ale i pro podnikatelé, kteří pracují s týmy i jednotlivci. 

Pro kouče, agilní kouče i Scrum mastery, kteří potřebuji rozvinout své schopnosti, dovednosti a talenty nejen své, ale svých týmů. 

Výcvikem by měli projít i personalisté, pedagogové, sociální procovníci,  maminky na mateřské či rodičovské dovolené, poradci i léčitelé, kteří chtějí rozšířit své znalosti a oblast pracovního zaměření, případně otevřít vlastní poradenskou praxi.

Výcvik je sestaven tak, aby i nováčci, kteří se teprve začínají zabývat koučinkem a osobním růstem, získali jak pro sebe, tak pro své klienty maximum znalostí.

Co se naučíte

Jak vést konstruktivní komunikaci
Proč je konflikt důležitý
Jaké strategie konflikt nese
Jak může být konfrontace nebezpečná

Jak rozpoznat manipulátory
Jak jednat s manipulátory
Jak se od nich distancovat a co na ně platí

 • Dozvíte se, kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a tedy budete vědět, jak motivovat i ostatní
 • Jak rozeznat syndrom vyhoření, jak s ním pracovat a především, jak mu předcházet

Co je přidanou hodnotou kurzu

Naučíte se techniky na zvládání stresu
Jak rozpoznat, kdy se klient nachází ve stresu
Jak pracovat s neverbálními projevy tzv. „řeč těla“
Jak rozpoznat z tělesných reakcí klienta, kdy ještě není vhodná chvíle na určité téma
Co napoví oční klíče a jak v nich číst

Jaká je jedinečnost kurzu - co se dozvíte

Jak mozek využívá svůj potenciál
Chemické procesy mozku ovlivňující život
Spolupráce  vědomé a podvědomé mysli
Co je to paměť a jak s ní produktivně pracovat
Techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyku, které blokují úspěch a proces změny (uspořádání myšlenek a přizpůsobení chování za účelem dosažení požadovaného cíle).

Kouč NLP realizuje pro společnost činnosti

 • Rozvoj firemních hodnot, strategie a cílů
 • Analyzuje potřeby zaměstnanců
 • Monitoruje plnění potřeb zaměstnanců
 • Aktivně zajišťuje a podporuje jasnou komunikaci ve společnosti
 • Poskytuje zpětné vazby, jak vedoucím pracovníkům, tak samotným zaměstnancům
 • Zajišťuje nastavení a následnou kontrolu optimálního pracovního prostředí
 • Organizuje a pečuje o kariérní a vzdělávací systém firmy
 • Aktivně zajišťuje mentoring konfliktů na pracovišti
 • Poskytuje poradenství a konzultace ve vlastní praxi
 • Pořádá osobní nebo týmový koučink

 

 

Termíny kurzu

28.03.-29.03., 04.04.-05.04., 25.04.-26.04., 15-17.05.,  30.05.-31.05.2020

Jaké vzdělání potřebuje Kouč NLP

Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto podmínkou není
Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku

Program zahrnuje

 • 120 hodin výcviku rozložených do několika týdnů (víkendy i pracovní dny)
 • Kontinuální procvičování osvojovaných technik s kolegy z kurzu, koordinované samostudium
 • Všichni účastníci programu Kouč obdrží detailní manuál
 • Rekvalifikaci je možné uhradit úřadem práce podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou
 • Odbornou a bezplatnou  konzultaci vlastních případů po dobu 6 měsíců
 • Program je ukončen osvědčením o rekvalifikaci MŠMT

Cena kurzu

 • 31.500 Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Stručný obsah kurzu

Kouč a koučovací styly

Kdo je to mentor, kouč, leader
Styly koučování
Specifika firemního koučování
Škálování

Práce s charakterovým profilem

Zdroje energie člověka
Obranné mechanismy
Strukturální model psychiky

Prezentační dovednosti

Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
Facilitátor
Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru

Neuro-lingvistické programování

Co je NLP
META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
Hluboká a povrchová struktura myšlení
Meta-otázky NLP
Změna myšlení pomocí kotev

Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si

Krátkodobá a dlouhodobá paměť
Jak pracují mozkové hemisféry
Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

Nástroje koučinku

Technika GROW
Technika SMART/ER
Brainstorming během koučinku
Jak efektivně tvořit poznámky

Jak rozvíjet svou mysl /Mindfulness

Mindfulness v rámci koncentrace
Neuroplasticita
Terapeutická strategie rozvoje mysli

Efektivní komunikace

Strategické prvky – před zahájením komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Jak tělo promlouvá / Řeč těla

Smyslové kódy - modality vnímané člověkem

Vnímání reality smyslovými kanály
Přirozené kotvy myšlení v mozku
Oční klíče
Kontraproduktivní komunikace
Oční kontakt v dialogu

Jak vybudovat a upevnit sebevědomí

Co znamená být sebevědomý?
Jak upevnit sebevědomí
Změna vzorců chování
Techniky na podporu sebevědomí

Time management

Zloději času v týmu
Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
EQ - Emoční Inteligence

Jak zvládnout odkládání / prokrastinace

Kritické myšlení
Osobního rozvoj v prokrastinaci
Akceschopnost v praxi

Raport

Jak navázat úspěšný raport
Komfortní zóna
Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch

Neurochemické procesy lidského mozku

Lidský mozek a neuronová síť
Změna myšlení jako možnost volby
Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
Jak zvládat stres bez následků
Antistresové techniky (soubor technik z několika terapeutických odvětví)

Reference

Výcvik byl interaktivně a inovativně pojatý. Lektorky mne naučily přemýšlet z jiného úhlu pohledu. Tento výcvik je skvělý pro osobní rozvoj. Co velmi oceňuji je otevřenost, sdílení, důvěra a empatie lektorek. Díky výcviku jsem si osvojila techniky, ktré mi umožnily pracovat s nejtemnějšími zákoutími mé mysli.
Jana S.
Velmi kladně hodnotím předchozí praxi a zkušenosti lektorek. Obě dvě to, co učí "žijí". Výcvik mi přinesl zkušenosti jak do profesního, tak do osobního. Oceňuji především podněty podívat se na na různé typy situací z jiné perspektivy. Mám chuť na sobě pracovat, změnit přístup k sobě a tím i okolí. Fungujete a já moc děkuji Děkuji moc za motivující a povzbuzující hodnocení :)
Lenka Č.
Výcvik mi přinesl mnoho cenných zkušeností a poznatků. Lektory byly přátelské, nápomocné a nabité pozitivní energií. Výklad lektorek byl dostatečně poučný a srozumitelný. Předáváné informace jsou velmi obohacující a já osobně jsem byla velmi pozitivně překvapená z obsahu výcviku. Z výcviku jsem si odnesla veškeré odpovědi a informace, které jsem očekávala. Všem tento úžasný a jedinečný výcvik doporučuji.
Simona H.
Díky výcviku mám větší odvahu. Odvahu dělat věci jinak, smýšlet jinak a především vybrat si jinou cestu než tu, která se mi dříve nabízela. Zároveň jsem nastartovala svou osobní změnu. Díky lektorkám, jejichž přístup byl nesmírně přátelský a zároveň profesionální, jsem se pro svůj život naučila spousty cenných dovedností. Získala povědomí o oblastech, které jsem dříve neměla odvahu sama prozkoumat.
Eva D.
1. Profesi kouče vnímám jako své poslání. Mohu svým talentem pomáhat vidět druhým jinou realitu než tu, kterou sami vidí. Naplňuje mne práce s lidmi, pomáhat jim s jejich změnou, pozorovat jejich pokrok a zažívat s lidmi úspěch. 2. Díky výcviku jsem se naučila chybějící dovednosti pro to, abych mohla být kvalitním konzultantem osobního či kariérního růstu svých klientů. 3. Zároveň jsem prošla svou vlastní osobní změnou. Díky lektorkám, které jsou velmi zkušené a jejich přístup k celé skupině byl velice vstřícný, upřímný (někdy velice :-) upřímný) a otevřený.
Monika W.
Citlivost, se kterou lektorky vedly celý výcvik, byl velice příjemný. Skupina byla složena pouze z žen, které jsme měly stejný či podobný osud. Vedle výcviku jsme tedy měly možnost společně sdílet zážitky, prožitky a informace z našich životů. Mnohokrát jsem během výcviku měla aha moment, kdy mi došlo, proč se mi v životě dějí různé věci. S každým tématem (a nejen mým vlastním, ale i ostatních ve skupině) dokázaly lektorky kvalifikovaně pomoci a poradit. Během výcviku jsme obdržely teoretické informace, které jsme měly možnost si následně vyzkoušet prakticky ve skupině, což nesmírně oceňuji.
Lenka K.