Kouč 

Rekvalifikační výcvik s akreditací MŠMT 2036/2019-1/9

Akreditovaný výcvik Kouč Neuro-Lingvistického Programování je praktický a vysoce zážitkový rozvojový program, který nastartuje vaši kariéru a zároveň podpoří hlubokou životní změnu.

Dnešní doba vyžaduje efektivitu, rychlost, sebevědomí a ambice. Lidé jsou již dnes naklonění vyhledat odbornou pomoc či vedení zkušených odborníku/koučů, aby nezůstali stát příliš dlouho na místě, protože čas je neúprosný a potřeb je mnoho.

Klasická psychologie začíná být spíše přežitkem nežli prožitkem a efektivní změnou klientových potřeb.

Program výcviku je připraven tak, abyste po jeho ukončení mohli vést svou vlastní poradenskou činnost a také působit jako specialista na firemní problematiku týkající se stresové zátěže, vysoké míry zaměstnanecké fluktuace, výběr zaměstnanců, vytvoření týmů na základě osobnostního profilu a efektivního vedení lidí a projektů. 

Pro společnost se stanete klíčovou osobou, která odhalí nezdravé jádro firmy a volbou jednotlivců sestaví pracovní týmy, což následně vytvoří příjemné pracovní zázemí, tím sníží pracovní stres a zároveň eliminuje syndrom vyhoření. 

Nabytí koučovacích dovedností a znalosti z oblasti Neuro-Lingvistického Programování vám usnadní a vylepší jednání s kolegy, klienty, s přáteli, rodinou a dětmi.

Co se naučíte

Jak vést konstruktivní komunikaci
Proč je konflikt důležitý
Jaké strategie konflikt nese
Jak může být konfrontace nebezpečná

Jak rozpoznat manipulátory
Jak jednat s manipulátory
Jak se od nich distancovat a co na ně platí

 • Dozvíte se, kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a tedy budete vědět, jak motivovat i ostatní
 • Jak rozeznat syndrom vyhoření, jak s ním pracovat a především, jak mu předcházet

Co je přidanou hodnotou kurzu

Naučíte se techniky na zvládání stresu
Jak rozpoznat, kdy se klient nachází ve stresu
Jak pracovat s neverbálními projevy tzv. „řeč těla“
Jak rozpoznat z tělesných reakcí klienta, kdy ještě není vhodná chvíle na určité téma
Co napoví oční klíče a jak v nich číst

Jaká je jedinečnost kurzu - co se dozvíte

Jak mozek využívá svůj potenciál
Chemické procesy mozku ovlivňující život
Spolupráce  vědomé a podvědomé mysli
Co je to paměť a jak s ní produktivně pracovat
Techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyku, které blokují úspěch a proces změny (uspořádání myšlenek a přizpůsobení chování za účelem dosažení požadovaného cíle).

Pro koho je kurz určen

Firemní manažery a vedoucí pracovníky
Kouče i agilní kouče
Personalisty
Pedagogy

Scrum mastery

Sociální pracovníky
Poradce i léčitelé
Pro kohokoli, kdo chce efektivně pracovat na sobě.
Pro kohokoli, kdo chce zlepšit svoje komunikační schopnosti a vztahy ať už v práci nebo v osobním životě
Pro ty, kteří si chtějí otevřít vlastní poradenskou praxi

 

Kouč NLP realizuje pro společnost činnosti

 • Rozvoj firemních hodnot, strategie a cílů
 • Analyzuje potřeby zaměstnanců
 • Monitoruje plnění potřeb zaměstnanců
 • Aktivně zajišťuje a podporuje jasnou komunikaci ve společnosti
 • Poskytuje zpětné vazby, jak vedoucím pracovníkům, tak samotným zaměstnancům
 • Zajišťuje nastavení a následnou kontrolu optimálního pracovního prostředí
 • Organizuje a pečuje o kariérní a vzdělávací systém firmy
 • Aktivně zajišťuje mentoring konfliktů na pracovišti
 • Poskytuje poradenství a konzultace ve vlastní praxi
 • Pořádá osobní nebo týmový koučink

 

 

Termíny kurzu

28.03.-29.03., 04.04.-05.04., 25.04.-26.04., 15-17.05.,  30.05.-31.05.2020

Jaké vzdělání potřebuje Kouč NLP

Pro naplnění akreditováného programu je nutné středoškolské vzdělání s maturitou, pro naplnění vlastních potřeb toto podmínkou není
Není nutná znalost z oblasti psychologie ani z oblasti koučinku

Program zahrnuje

 • 120 hodin výcviku rozložených do několika týdnů (víkendy i pracovní dny)
 • Kontinuální procvičování osvojovaných technik s kolegy z kurzu, koordinované samostudium
 • Všichni účastníci programu Kouč obdrží detailní manuál
 • Rekvalifikaci je možné uhradit úřadem práce podmínkou je středoškolské vzdělání s maturitou
 • Odbornou a bezplatnou  konzultaci vlastních případů po dobu 6 měsíců
 • Program je ukončen osvědčením o rekvalifikaci MŠMT

Cena kurzu

 • 31.500 Kč (kurz je osvobozen od DPH)

Stručný obsah kurzu

Kouč a koučovací styly

Kdo je to mentor, kouč, leader
Styly koučování
Specifika firemního koučování
Škálování

Práce s charakterovým profilem

Zdroje energie člověka
Obranné mechanismy
Strukturální model psychiky

Prezentační dovednosti

Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
Facilitátor
Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru

Neuro-lingvistické programování

Co je NLP
META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
Hluboká a povrchová struktura myšlení
Meta-otázky NLP
Změna myšlení pomocí kotev

Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si

Krátkodobá a dlouhodobá paměť
Jak pracují mozkové hemisféry
Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

Nástroje koučinku

Technika GROW
Technika SMART/ER
Brainstorming během koučinku
Jak efektivně tvořit poznámky

Jak rozvíjet svou mysl /Mindfulness

Mindfulness v rámci koncentrace
Neuroplasticita
Terapeutická strategie rozvoje mysli

Efektivní komunikace

Strategické prvky – před zahájením komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Jak tělo promlouvá / Řeč těla

Smyslové kódy - modality vnímané člověkem

Vnímání reality smyslovými kanály
Přirozené kotvy myšlení v mozku
Oční klíče
Kontraproduktivní komunikace
Oční kontakt v dialogu

Jak vybudovat a upevnit sebevědomí

Co znamená být sebevědomý?
Jak upevnit sebevědomí
Změna vzorců chování
Techniky na podporu sebevědomí

Time management

Zloději času v týmu
Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
EQ - Emoční Inteligence

Jak zvládnout odkládání / prokrastinace

Kritické myšlení
Osobního rozvoj v prokrastinaci
Akceschopnost v praxi

Raport

Jak navázat úspěšný raport
Komfortní zóna
Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch

Neurochemické procesy lidského mozku

Lidský mozek a neuronová síť
Změna myšlení jako možnost volby
Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
Jak zvládat stres bez následků
Antistresové techniky (soubor technik z několika terapeutických odvětví)

Ing. Adéla Karlovská

Jsem akreditovaným koučem a lektorkou dalšího vzdělávání dospělých. Od roku 2005 jsem pracovala na manažerských pozicích a absolvovala jsem řadu vzdělávacích kurzů a seminářů pro vedoucí pracovníky a manažery.

Věnuji se osobnostnímu rozvoji pomocí koučinku a mentoringu a dále proměně vnímání vlastní intimity. Pracuji s energiemi a propojuji lidskou duši s tělem prostřednictvím Feng Shui filosofie, metod NLP (Neuro-lingvistické programování) a terapeutické formy tzv. integračních konstelací. 

"Že vždy nedostaneme to, co si přejeme, je někdy největší štěstí"

Mgr. Barbora Korotkova

Jsem akreditovaným koučem, lektorkou a terapeutkou od roku 2008. Od roku 2010 jsem pracovala v pomáhajících profesích jako sociální pracovník a od roku 2011 jako speciální a sociální pedagog ve státních zařízeních.

V roce 2014 jsem založila a vedu soukromou terapeutickou praxi, a zároveň působím jako lektor akreditovaného výcviku MŠMT.

Mám bohaté zkušenosti, jak v oblasti terapeutické činnosti, tak v oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a školení na pozici kouč. 

"Cílem našeho života je stát se šťastným"