Kurzy, semináře, workshopy

"Vzdělávejte se, stojí to za to!"

Kouč NLP

Akreditační kurz MŠMT

Aneb sám sobě manažerem štěstí - efektivní osobní rozvoj pro váš život.

Akreditovaný kurž MŠMT s kvalifikací Kouč.

Přínos: 

Výcvik obsahuje kombinaci terapeutických technik. 

Techniky lze využít jak ve firemním prostředí, tak při práci s klienty.

Techniky kombinujeme s měkkými dovednostmi potřebnými pro práci jak ve firemním prostředí, tak v soukromém životě. 

Naučíme vás světové terapeutické techniky pro usnadnění života.

Ukážeme vám cestu, jak neprolévat krev a přesto být úspěšný.

A mnoho dalšího....

Leadership akademie

 

Nový způsob vedení lidí v uceleném programu.

Po úspěšném ukončení je udělen certifikát akademie.

Přínos:

Zjistíte, jak využít Neuro-lingvistické programování při vaší práci.

Naučíte se pracovat s emocemi svými vlastními i druhých.

Dozvíte se základy fungování lidské psychiky (jak funguje mozek ve stresu, jak probíhá proces změny, naše zóny, hierarchie potřeb).

Naučíte se techniky pro jednoduché snížení stresu.

Dostanete návod, kde a jak hledat motivaci pro sebe i ostatní.

A mnoho dalšího....

Efektivní komunikace

 

Nekomunikovat nelze. Komunikujeme stále, rozdíl je v detailech.

Je důležité vědět, jak komunikovat v různých situacích s různými typy lidí.

Přínos:

Dozvíte se, jak efektivně komunikovat pod tlakem a asertivně vyjednávat.

Naučíte se rozpoznat základní charakteristiku osobnosti. 

Dozvíte se, jaký způsob komunikace zvolit u jednotlivých osobností,  jak efektivně komunikovat pod tlakem a asertivně vyjednávat.

Naučíte se pokládat otázky, naslouchat a přijímat informace od druhých.

Vyzkoušíte si, nenásilnou komunikaci, argumentaci a řešení konfliktů.

A mnoho dalšího....

Mentoring a koučink pro život

Koučink jako efektivní metoda k rozvoji svého osobního života, ale i k rozvoji celého týmu.

Mentoring jako ideální metoda pro sdílení, učení se a předávání znalostí.

Přínos:

Posilte své sebevědomí a vybudujete kvalitní tým. 

Naučíte se základní metody koučinku a mentoringu a jak je lze využít ihned v praxi.

Dozvíte se, jak nás prostředí může podpořit během práce kouče.

Vyzkoušíte si meditační techniky (mindfulness), které lze využít jak v soukromém, tak pracovním životě.

Získáte povědomí o několika metodách Neurolingvistického programování.

Naučíte se vybudovat si kvalitní raport a důvěru v týmu i klienty. 

A mnoho dalšího.....

Prezentační dovednosti

Umění sdělování podstatných a zásadních informací zajímavou a hravou formou. 

Práce s tělem, hlasem, myslí a využití všech smyslů při prezentacích. 

Přínos: 

Stanete se autentickým řečníkem, vybudujete a posílíte své sebevědomí.

Vyzkoušíte si pracovat se skupinou a efektivně s ní komunikovat z pozice prezentujícího.

Naučíte se sestavit si prezentaci tak, aby byla zajímavá, poutavá.

Dozvíte se, jak pracovat s tělem, myslí i hlasem během prezentace a jak se na prezentaci připravit.

Dozvíte se, čeho se během prezentace vyvarovat a co naopak zařadit.

Vyzkoušíte si, jak funguje neverbální komunikace a co nám říká řeč těla.

A mnoho dalšího....

Sám sobě manažerem štěstí

Buďte spokojeni ve svém životě i zaměstnání. Manažeři veďte moderně, úspěšně a zdravě svou společnost.

Zdraví je základem spokojenosti v pracovním, ale i soukromém životě. 

Přínos: 

Stanete se svým vlastním lídrem a vyzrálou osobností.

Dozvíte se, jak vás Neuro-lingvistické programování může podpořit v soukromém i pracovním životě.

Vybudujete a posílíte své sebevědomí a naučíte se pracovat s emocemi.

Naučíte se efektivně komunikovat, zvládat stres a konfliktní situace a jak z nich vytěžit maximum.

Zjistíte, jak funguje mozek ve stresových situacích.

Naučíte se vše o sebe motivaci a motivaci druhých. 

A mnoho dalšího....

SCRUM Master leadership

 

Umění vést lidi je základním předpokladem dobrého Scrum Mastera.

Podporovat projektový tým je nutností kvalitního Agilního kouče.

Přínos: 

Naučíte se základní metody koučinku a jak jej lze využít ihned v praxi.

Dozvíte se, jak efektivně vést tým, facilitovat schůzky, asertivně komunikovat a vyjednávat.

Naučíte se zvládat stres, nastavení priorit a důležitosti u zadaných úkolů.

Vyzkoušíte si sebe-prezentaci, co je při ní důležité a na co si dát pozor.

Naučíte se motivovat sebe i tým.

Zvýšíte své dovednosti jako skutečného lídra.

A mnoho dalšího....

Projektové řízení a SCRUM (pro neprojektové týmy)

Projektové řízení jako jedna z metod efektivného vedení týmu, společnosti, projektu či spuštění nového produktu.

Projektové řízení k použití pro neprojektové a IT týmy. 

Přínos: 

Osvojíte si metody projektového řízení, jak napsat kvalitní business case.

Dozvíte se, jak fungují emoce při změně a jak v každé fázi změny pracovat s týmem.

Naučíte se nové agilní trendy v řízení projektů, zejména metodu SCRUM.

Dozvíte se, jak může řízení projektů přispět ke zjednodušení vaší práce.

Vyzkoušíte si, proces rozhodování.

Stanete se skutečným a empatickým projektovým lídrem.

A mnoho dalšího....

Zpětná vazba a hodnocení

 

Říci pravdu a přitom nikoho nezranit. Být sebevědomým a empatickým lídrem s velkým respektem k lidem. 

Zpětnou vazbu dnes nedávají jen manažeři, ale i členové týmu.

Přínos:

Osvojíte si základní dovednosti při zpětné vazbě a hodnotících pohovorech.

Dozvíte se základy fungování lidské psychiky a mysli (proces změny, naše zóny, hierarchie potřeb).

Naučíte se pracovat s emocemi svými vlastními i druhých.

Dostanete návod, kde a jak hledat motivaci pro sebe i ostatní.

Naučíte se nastavovat SMART cíle.

Dozvíte se, jak sestavit ukazatel výkonnosti pro zaměstnance.

A mnoho dalšího....