KOUČINK PRO FIRMY

Akreditovaný výcvik MŠMT - KOUČ (NLP)

Praktický a vysoce zážitkový program osobnostního rozvoje

Proč koučink

 

Jediný efektivní a použitelný nástroj

  1. pro rozvoj zaměstnanců, jejich talentů, schopností a dovedností
  2. na podporu, motivaci a hledání vlastní cesty jak v osobním, tak pracovním životě
  3. na výchovu skutečných lídrů

Základní pilíře stabilní firmy

  1. Smysluplný cíl a strategie k jeho dosažení
  2. Lidé, vztahy a firemní kultura ve firmě

Co by měla společnost budovat

  1. Silnou firemní kulturu
  2. Partnerské vztahy
  3. Vysokou motivaci
  4. Smysluplné cíle
  5. Transparentní komunikaci

Co díky výcviku získá firma

Loajální, vysoce motivované a spokojené zaměstnance

Kvalitně a efektivně spolupracující týmy

Samoorganizovanou společnost

Autentické lídry

Zaměstnance, kteří budou sami přicházet s nápady, inovacemi a zlepšeními

Snížení fluktuace

Co získá zaměstnanec

Dozvíte se, jak mozek využívá svůj potenciál a jak vést konstruktivní komunikaci

Vyzkoušíte si spolupráci  vědomé a podvědomé mysli

Naučíte se techniky k odhalení a odstranění nevhodných a limitujících návyků, které blokují úspěch a proces změny 

Vyzkoušíte si techniky na zvládání stresu, meditační a relaxační techniky

Vyzkoušíte si, jak navázat úspěšný a trvalý raport s kolegy

Dozvíte se, jak pracovat s emocemi svými i druhých a kde a jak hledat svou vnitřní motivaci a naučíte se, jak motivovat i ostatní

Dozvíte se, jak efektivně facilitovat schůzky a úspěšně vyjednávat

Vyzkoušíte si objektivně hodnotit svůj výkon, ale i výkon druhých a naučíte se dávat a přijímat zpětnou vazbu

A mnoho dalšího…

Proč se do výcviku přihlásit

Měníte firemní kulturu, inovujete, zavádíte nové procesy, postupy, projekty, zavádíte nové cíle a strategii dosažení cílů a potřebujete, aby na nich vaši zaměstnanci aktivně spolupracovali a změnili své myšlení

Tvoříte nové týmy a chcete, aby se společně naučili komunikovat, zvládali konflikty, budovali důvěru, kvalitní vztahy a stali se samo řídícími týmy

Chcete podpořit své zaměstnance ve vzdělávání, seberealizaci a sebe motivaci

Ing. Adéla Karlovská

Jsem akreditovaným koučem, lektorkou dalšího vzdělávání dospělých a certifikovaným Scrum Masterem. Od roku 2005 jsem pracovala na vedoucích pozicích, kde jsem vedla týmy, projekty, nastavovala procesy. 

Vedu soukromou praxi, působím jako lektorka rekvalifikačního výcviku MŠMT a jako trenérka a školitelka měkkých dovedností. 

Mám osobní zkušenosti z oblasti terapeutické práce, z oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a lektorké činnosti. 

"I maličkosti dokážou změnit celý život"

Mgr. Barbora Studená

Jsem akreditovaným koučem, lektorkou dalšího vzdělávání dospělých a terapeutkou. Od roku 2008 jsem pracovala v pomáhajících profesích jako sociální pracovník. Následně jsem  působila ve státním zařízení jako speciální a sociální pedagog.

Vedu soukromou terapeutickou praxi, a zároveň působím jako lektor rekvalifikačních výcviků MŠMT

Mám cenné zkušenosti z oblasti terapeutické práce i z oblasti vedení a řízení lidských zdrojů a lektorské činnosti.

"Cílem našeho života je stát se šťastným"

Pro koho je výcvik určen

Běžné pracovníky, kteří potřebují pomoc a podporu na své cestě za osobním růstem

Vedoucí pracovníky a manažery, kteří chtějí podpořit a budovat své týmy

Lídry, kterým nestačí jen to, co již umějí a chtějí na sobě i nadále vysoce pracovat

Výcvik zahrnuje

 

Výcvik zahrnuje:
- výuku s lektorkami
- kontinuální procvičování technik 
- koordinované samostudium
- individuální koučink lektorek
- velmi rozsáhlý a detailní manuál
- seznam doporučené literatury, videí
- e-knihy pro samostudium
 
Dále odbornou a bezplatnou  konzultaci vlastních případů po dobu 6 měsíců po ukončení výcviku
 
Program je ukončen osvědčením o rekvalifikaci MŠMT (2036/2019-1/9) - podmínkou je složit úspěšně závěrečné zkoušky

Proč právě my

Naším posláním je pomáhat druhým s jejich osobním růstem

Práce s lidmi nás baví a naplňuje

Máme osobní zkušenosti z korporace, soukromého sektoru i terapeutické práce

Dohromady máme osobní zkušenosti s prací s lidmi více jak 27 let

Dále se intenzivně vzděláváme v nových technikách a moderních trendech

Učíme a používáme světově uznávané terapeutické techniky

Stručný obsah kurzu

Kouč a koučovací styly

Kdo je to mentor, kouč, leader
Styly koučování
Specifika firemního koučování
Škálování

Práce s charakterovým profilem

Zdroje energie člověka
Obranné mechanismy
Strukturální model psychiky

Prezentační dovednosti

Jak upoutat pozornost a zároveň zaujmout
Facilitátor
Zásady pro vedení periodického hodnotícího pohovoru

Neuro-lingvistické programování

Co je NLP
META-MODEL - MENTÁLNÍ MAPA
Hluboká a povrchová struktura myšlení
Meta-otázky NLP
Změna myšlení pomocí kotev

Mozkové hemisféry a jak podpořit pamatování si

Krátkodobá a dlouhodobá paměť
Jak pracují mozkové hemisféry
Techniky na sladění pravé a levé hemisféry

Nástroje koučinku

Technika GROW
Technika SMART/ER
Brainstorming během koučinku
Jak efektivně tvořit poznámky

Jak rozvíjet svou mysl /Mindfulness

Mindfulness v rámci koncentrace
Neuroplasticita
Terapeutická strategie rozvoje mysli

Efektivní komunikace

Strategické prvky – před zahájením komunikace
Verbální a neverbální komunikace
Jak tělo promlouvá / Řeč těla

Smyslové kódy - modality vnímané člověkem

Vnímání reality smyslovými kanály
Přirozené kotvy myšlení v mozku
Oční klíče
Kontraproduktivní komunikace
Oční kontakt v dialogu

Jak vybudovat a upevnit sebevědomí

Co znamená být sebevědomý?
Jak upevnit sebevědomí
Změna vzorců chování
Techniky na podporu sebevědomí

Time management

Zloději času v týmu
Pravidla pro jednoduchý a efektivní Time management
EQ - Emoční Inteligence

Jak zvládnout odkládání / prokrastinace

Kritické myšlení
Osobní rozvoj v prokrastinaci
Akceschopnost v praxi

Raport

Jak navázat úspěšný raport
Komfortní zóna
Jak zjistit limity, které blokují spokojenost, úspěch

Neurochemické procesy lidského mozku

Lidský mozek a neuronová síť
Změna myšlení jako možnost volby
Limbický systém a chemické procesy ovlivňující způsob myšlení
Jak zvládat stres bez následků
Antistresové techniky (soubor technik z několika terapeutických odvětví)

Řekli o výcviku

Výcvik byl interaktivně a inovativně pojatý. Lektorky mne naučily přemýšlet z jiného úhlu pohledu. Tento výcvik je skvělý pro osobní rozvoj. Co velmi oceňuji je otevřenost, sdílení, důvěra a empatie lektorek. Díky výcviku jsem si osvojila techniky, ktré mi umožnily pracovat s nejtemnějšími zákoutími mé mysli.
Jana S.
Velmi kladně hodnotím předchozí praxi a zkušenosti lektorek. Obě dvě to, co učí "žijí". Výcvik mi přinesl zkušenosti jak do profesního, tak do osobního. Oceňuji především podněty podívat se na na různé typy situací z jiné perspektivy. Mám chuť na sobě pracovat, změnit přístup k sobě a tím i okolí. Fungujete a já moc děkuji Děkuji moc za motivující a povzbuzující hodnocení 🙂
Lenka Č.
Výcvik mi přinesl mnoho cenných zkušeností a poznatků. Lektory byly přátelské, nápomocné a nabité pozitivní energií. Výklad lektorek byl dostatečně poučný a srozumitelný. Předáváné informace jsou velmi obohacující a já osobně jsem byla velmi pozitivně překvapená z obsahu výcviku. Z výcviku jsem si odnesla veškeré odpovědi a informace, které jsem očekávala. Všem tento úžasný a jedinečný výcvik doporučuji.
Simona H.
Díky výcviku mám větší odvahu. Odvahu dělat věci jinak, smýšlet jinak a především vybrat si jinou cestu než tu, která se mi dříve nabízela. Zároveň jsem nastartovala svou osobní změnu. Díky lektorkám, jejichž přístup byl nesmírně přátelský a zároveň profesionální, jsem se pro svůj život naučila spousty cenných dovedností. Získala povědomí o oblastech, které jsem dříve neměla odvahu sama prozkoumat.
Eva D.
1. Profesi kouče vnímám jako své poslání. Mohu svým talentem pomáhat vidět druhým jinou realitu než tu, kterou sami vidí. Naplňuje mne práce s lidmi, pomáhat jim s jejich změnou, pozorovat jejich pokrok a zažívat s lidmi úspěch. 2. Díky výcviku jsem se naučila chybějící dovednosti pro to, abych mohla být kvalitním konzultantem osobního či kariérního růstu svých klientů. 3. Zároveň jsem prošla svou vlastní osobní změnou. Díky lektorkám, které jsou velmi zkušené a jejich přístup k celé skupině byl velice vstřícný, upřímný (někdy velice 🙂 upřímný) a otevřený.
Monika W.
Citlivost, se kterou lektorky vedly celý výcvik, byl velice příjemný. Skupina byla složena pouze z žen, které jsme měly stejný či podobný osud. Vedle výcviku jsme tedy měly možnost společně sdílet zážitky, prožitky a informace z našich životů. Mnohokrát jsem během výcviku měla aha moment, kdy mi došlo, proč se mi v životě dějí různé věci. S každým tématem (a nejen mým vlastním, ale i ostatních ve skupině) dokázaly lektorky kvalifikovaně pomoci a poradit. Během výcviku jsme obdržely teoretické informace, které jsme měly možnost si následně vyzkoušet prakticky ve skupině, což nesmírně oceňuji.
Lenka K.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video