Moje osobní vize

Máte svou vlastní osobní vizi? Co je to osobní vize? Umíte se svou vizí pracovat? Víte, k čemu je dobrá a k čemu dobrá není? Dokážete osobní vizi, nejsilnější motivátor našeho života, najít?

A co váš život? Žijete smysluplně? Investujete svůj čas a energii do tvorby něčeho smysluplného? Uvědomujete si hodnotu času? Víte, co vás naplňuje. Děláte činnosti, které vás dostávají do flow?

V tomto článku najdete několik kroků s návody, díky kterým jsem i já našla svou osobní vizi, a proto Vám je mohu doporučit.

„Moudří lidé nemusejí být nutně vzdělaní. Vzdělaní lidé nemusejí být nutně moudří.“
Lao-C, čínský filozof

Co je to osobní vize:

Osobní vize představuje to, co by chtěl člověk ideálně dělat, čeho by chtěl dosáhnout. Díky osobní vizi se nám aktivují centra odměn v mozku a vyplavuje se látka dopamin do mozku a my jsme mnohem spokojenější.

Jaká by osobní vize měla být:

Osobní vize by měla být naše vlastní, nevnucená, osobní, pouze pro nás a naše. Je změřena na naši cestu. Jde tedy spíše o činnosti než o cíle. Vytváří se motivací cestou a je zaměřena na motivaci cestou. Cíl je důležitý, nicméně cesta za cílem je mnohem důležitější.

Osobní vize nás aktivuje k akci, aktivitě, k činění. K plnění činností, které přinášejí náš osobní rozvoj, vytvářejí náš osobní odkaz. Vize nám pomáhá budovat vztahy s druhými.

Osobní vize je nesobecká, bezpodmínečná. Vychází z našich životních hodnot (co oceňujeme, i co je pro nás nepřijatelné). Může se jednat například o skutečnou ryzí potřebu pomáhat druhým.

Musí být objektivní, založená na pravdivých poznatcích. Být co nejkonkrétnější, být realistická (žádné sny), vzájemně si neodporující. Pro osobní vizi je důležitá hodnota našeho času a hodnota našeho života.

Osobní vize vyvolává naše pozitivní emoce. V osobní vizi jde o kombinaci osobního rozvoje a odkazu, který chce člověk zanechat, vztahů, které chce mít a nesobeckého přístupu, který chce mít.

Co je flow:

Osobní vize obsahuje činnosti, které pomohou druhým. Obsahuje také činnosti, které nás dostávají do proudění tzv. flow (proudění, proud nebo plynutí, je duševní stav, při kterém je osoba ponořena do určité činnosti tak, že nic jiného se jí nezdá důležité, okamžik, kdy se její tělo, nebo mysl vzepne k hranicím jejích možností ve vědomé snaze dosáhnout něčeho obtížného, co stojí za to. Zdroj: wikipedia.cz).

Flow vzniká tam, kde jsou naše výzvy. Znamená to tedy, že se nenudíme. Díky flow se zapojují naše silné stránky a tím se dostáváme do plynutí. Děláme to, co nám dělá radost, co nás baví. Děláme to, co nám dává smysl. A čím častěji jsme ve flow, tím jsme šťastnější.

Jak svou osobní vizi nalézt:

Osobní vize zohledňuje naše silné a slabé stránky. Zahrnuje i příležitosti, které máme, kterým čelíme a hrozby, které nás na naší cestě mohou ovlivňovat a oslabovat.

Sestavte si svou osobní SWOT analýzu:

S – strenght – silné stránky (v čem jsem dobrý, co mi dělá radost, co umím, znám, dokáži předávat druhým, co se mi líbí, co pro mne má smysl dělat, jak dokáži svými skutky pomoci druhým, co mi dodává energii).

W – weaknesses – slabé stránky (co jsou mé slabiny, v čem mám prostor pro změnu, co neumím, neznám, co mi dělá problém dělat, říkat, konat).

O – opportunities – příležitosti (kde vidím svůj další prostor pro rozvoj, co je pro mne výzvou, kde cítím, že mohu ztrácet, mít strach a obavy, na čem chci na sobě pracovat, co jsou mé výzvy). Někdy musíte vystoupit ze své komfortní zóny, protože teprve tam se dějí zázraky.

T – threats – hrozby (tímto se nenechte odstrašit. Jde jen o uvědomění se, co by mne mohlo ohrožovat na mé cestě za cílem. Kdo, nebo co mi hází či by mohl házet klacky pod nohy. Kde potřebuji posílit, koho a co ke své cestě potřebuji v případě ohrožení).

Tam, kde se nachází kombinace silných stránek a příležitostí se nachází naše FLOW.

Udělejte si seznam osobních úspěchů:

Vzpomeňte si na své úspěchy. Co se vám v životě již povedlo, za co jsme na sebe hrdí, co vám jde, kdy jste cítili radost, štěstí, uspokojení a tzv. zahřátí u srdce (pokud se domníváte, že jde například o koupi nového domu či vozu, jste totálně mimo).  

Zanalyzujte činnosti:

Zanalyzujte si své činnosti, které děláte a najděte tu, která vám dělá největší radost. Najděte, co chcete ve svém životě dělat, čeho chce dosáhnout.

Kdo je můj hrdina:

Najděte svého hrdinu a staňte se jím. Hledejte autority, zjistěte jejich hodnoty. Objevte život, který žily a hodnoty, které měly. Převezměte je, adaptujte je, upravte si je dle vaší potřeby nebo si najděte svou vlastní hodnotu.

Není důvod dělat velké věci, stačí začít po malých krůčcích a v malých věcech.  Nesnažte se být v ničem první a perfektní. Pomáhejte, protože pomáhat chcete, ne proto, že se na vás někdo dívá, protože váš pravý charakter se ukáže, když se nikdo nedívá. Konejte dobro.

Hledejte, jaké věci chcete v životě podporovat, na čem se chcete podílet. Ale zároveň najděte i to, co vás pobuřuje, co vám vadí, s čím nesouhlasíte. I to je důležité, abyste pro sebe rozeznali dobrou a špatnou stranu.

Hledejte:

Pokud nyní svou osobní vizi nemáte, začněte ji hledat, vyplatí se vám to. Hledejte smysl, nehledejte jen uznání druhých. Budete-li dělat činnosti, které vám dávají smysl, budete vyrovnanější, spokojenější a šťastnější. Postupně se začnete osvobozovat od názorů druhých, od jejich laiků na Facebooku, od falešných představ, snů a svých domněnek.

Tvořte svou vizi postupně. Nemusí být ihned zřejmá a zcela konkrétní. Ale začnete tvořit, a to co nejdříve.

Takže:

1. najděte svou osobní vizi, kterou následujte a naplňujte každý den

2. buďte, co nejvíce ve svém flow

3. dělejte činnosti, které vám dávají smysl a naplňují vás radostí

4. pomáhejte druhým bez jakékoli podmínky, prostě jen tak

5. osvobozujte se od uznání druhých, nepotřebujete je

6. budujte své zdravé sebevědomí

7. mějte své morální hodnoty a svého hrdinu – možná se i vy jednou stanete hrdinou pro druhé lidi

Vše si zapište a mějte svou osobní vizi na očích.

Vize se může měnit v průběhu vašeho života, tak, jak se budete rozvíjet vy, bude se měnit i vaše vize. Pokud ji tedy nyní nemáte, nebuďte na sebe příliš přísní, vizi najdete tehdy, až na ni budete připraveni.

Přeji vám šťastnou cestu :-).

„Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.“ Bill Gates, Americký podnikatel

Pokud Vás zajímá, jak můžete ovlinit události ve svém životě, přečtěte si článek www.vztahy-komunikace.cz Charlotte Benátské Jak mohu ovlivnit události ve svém životě.

Poznámka: Pokud jste dočetli až sem, velice Vám děkuji. Jsem ráda, že se zajímáte o témata, o kterých píši.

Ve svých článcích na blogu vyjadřuji své názory, tipy, rady a to dle svého vlastního výzkumu, průzkumu, studia a zkušeností mých vlastních či mých klientů. Zkušeností, které se Vám snažím dle svého nejlepšího vědomí a svědomí předávat. Budu ráda, pokud budete využívat kritické myšlení (ověřujte si všechny pro Vás důležité informace, které se dozvíte, a to nejen ty ode mne :-)). Díky kritickému myšlení si informace ověříte a tím budete mít jistotu, zda jsou informace pravdivé. Články nemohou vždy vyjadřovat kompletní výčet postupů či hloubkovou analýzu daného tématu, protože cest, jak se dostat do cíle, je vždy několik.

Pokud byste Vaše zjištěné informace a odlišnosti chtěli se mnou sdílet, budu velice ráda adelka.karlovska@seznam.cz. Protože pořád je se, co učit :-).

Jsem koučka JINAK a pomáhám druhým s jejich osobním růstem a vzděláváním. Můj příběh si přečtěte zde>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů